Vypadávání vlasů a fotobiomodulace

Vypadávání vlasů a fotobiomodulace

Odhaduje se, že asi 50 % mužů a žen zažije v průběhu života nějakou formu vypadávání vlasů. Přestože ztráta vlasů sama o sobě přímo nezpůsobuje žádné funkční poškození, její dopad na vnější vzhled jedince může způsobit významné psychické problémy včetně úzkosti, deprese, sociální fobie a posttraumatické stresové poruchy. K dispozici je mnoho možností léčby, jak na předpis, tak volně prodejných, které jsou používány pro různé typy vypadávání vlasů a s různým úspěchem.
 
Fotobiomodulace na rozdíl od běžných laserů, které produkují zahřívání, vytváří fotochemický efekt, který je analogický fotosyntéze u rostlin. Cytochrom C oxidáza, člen mitochondriálního elektronového transportního řetězce, působí jako chromofor, který vede k produkci adenosintrifosfátu, tvorbě reaktivních forem kyslíku a indukci buněčné signalizace. To má za následek buněčnou proliferaci, down-regulaci zánětu, zvýšené okysličení tkání, hojení ran, regeneraci nervů a snížení bolesti. Nedávno bylo také zjištěno, že PBM zvyšuje expresi signálních molekul, které se podílí na zahájení růstu a vývoje vlasových folikulů.
 
Fotobiomodulace je bezpečný a potenciálně účinný způsob řešení vypadávání vlasů. V práci autorky Angeli Eloise Toressové a Henryho W. Lima publikované v časopisu Photodermatology, Photoimmunology a Photomedicine bylo recenzováno zařízení Capillus Laser Therapy Cap. Autoři dle dostupných údajů doporučují fotobiomodulaci jako alternativu neúspěšné standardní terapie nebo jako doplněk k převládající léčbě.

 

TORRES, Angeli Eloise a LIM, Henry W. Photobiomodulation for the management of hair loss. Online. Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine. 2021, roč. 37, č. 2, s. 91-98. ISSN 0905-4383. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/phpp.12649. [cit. 2024-01-25].

Upozornění: Zdůrazňujeme, že nemůžeme a nechceme slibovat léčebné účinky s využitím našich fotobiomodulačních produktů. Všechny zmíněné články a studie jsou založeny na zkušenostech získaných při praktické aplikaci. Nelze je však přenést na každou jednotlivou situaci. Přístroje jsou registrovány jako wellness zařízení, nikoli zdravotnický prostředek.

Certifikace EAA
Certifikace FDA
Certifikace SGS
Certifikace ISO
Certifikace
©  Adalo Solutions s.r.o. | Všechna práva vyhrazena