O světle a světelné terapii

Světlo je elektromagnetické záření, které si můžete představit jako energii, se specifickou frekvencí a vlnovou délkou. Čím kratší je vlnová délka, tím více energie vlna obsahuje a čím delší je vlnová délka, tím hlouběji může vlna proniknout do lidské tkáně. Vlnové délky světla se měří v nanometrech (nm), což je jednotka miliardkrát menší než je metr.

 

Celé spektrum světla, nazývané také elektromagnetické spektrum, zahrnuje četné vlnové délky světla s různými frekvencemi a barvami, jako je například modré světlo (v rozsahu 380-500 nm) a červené světlo (v rozsahu okolo 650 nm). Světelné spektrum zahrnuje jak viditelné světlo, které je viditelné lidským okem, jako je například ono červené a modré světlo, tak také neviditelné světlo, jako například blízké infračervené světlo (NIR). Viditelná barva světla vychází také z délky vlny a z toho, jak je vnímají naše oči.

Barevná spektra a jejich přínosy na zdraví člověka:

Ultrafialové světlo v rozsahu 100 nm – 400 nm je neviditelné lidským okem a má krátké silné vlnové délky. UV záření ze slunce je to, co je zodpovědné za opalování nebo spálení pokožky, je také zodpovědné za zásobování těla vitamínem D a pomáhá lidem produkovat a udržovat hladinu vitaminu D3, která umožňuje tělu účinně vstřebávat vápník z potravy našimi střevy.

Modré světlo v rozsahu 380-500 nm je spouštěčem telomerázy, která vytváří silný antiaging efekt, který se využívá v dermatologii a také podporuje tvorbu oxidu dusnatého, který podporuje tělesnou imunitu. Bylo také zjištěno, že má některé pozitivní účinky na bakteriální akné a například bělení zubů.
Modré světlo zvyšuje bdělost, pomáhá paměti a mozkové činnosti a zlepšuje náladu. Reguluje přirozený cyklus bdění a spánku vašeho těla (cirkadiánní rytmus). Sluneční světlo je také důležité pro růst a vývoj očí a zraku u dětí.

Zelené světlo v rozsahu 520-560 nm se váže na hemoglobin, čímž zlepšuje funkci, chování a buněčnou elasticitu červených krvinek a zvyšuje přívod kyslíku do orgánů. Snižuje hodnotu kyseliny mléčné, viskozitu krve a zlepšuje průtok krve cévami.

Žluté světlo v rozmezí 570-590 nm má silný detoxikační účinek, podporuje tvorbu vitamínu D, který je nezbytný pro ochranu kostí, pojivové tkáně a imunitního systému. Podporuje také tvorbu serotoninu, tzv. hormonu štěstí, jehož zvýšená produkce přispívá k dobré náladě a potlačuje negativní duševní stavy. Velice kladné výsledky vykazuje žluté světlo v boji proti Lymské borelióze, a to i v jejím pokročilém stádiu. Pozitivní vliv má také na léčbu roztroušené sklerózy.

Červené světlo vychází z vlnových délek v rozmezí okolo 650 nm. Přínosy červeného světla pro zdraví jsou dobře zavedené, což dokazují mnohé klinické a zdravotní studie. Toto světlo má schopnost zvyšovat buněčnou aktivitu, zlepšovat mikrocirkulaci krve, aktivuje imunitní systém stimulací různých leukocytových skupin a má spasmolytické a sedativní účinky. Působí léčebně i preventivně na kardiovaskulární system a metabolické poruchy i  na zdravotní komplikace s nimi spojené. Je účinný na zlepšení kardiovaskulárních a mozkově cévní onemocněních, zabraňuje trombóze a redukuje akutní i chronickou rýmu. Zlepšuje krevní oběh, normalizuje krevní tlak, rozpouští tuky a cholesterol peroxidací lipidů, čistí cévy od nežádoucích nánosů, snižuje hustotu krve a krevní viskozitu, aktivuje velké množství enzymů, což také zlepšuje stav pokožky a akné.

Blízké infračervené světlo v rozsahu 700 až 950 nm má mnohem delší vlnovou délku než předchozí zmíněné barvy. To umožňuje vlnovým délkám světla NIR proniknout hlouběji do těla a dosáhnout dalších hlubokých hojivých a regeneračních účinků na tkáně. NIR světlo významně zvyšuje aktivitu cytochromoxidázy a superoxiddismutázy, což naznačuje jeho příznivou roli při metabolických a antioxidačních účincích. Kromě toho může NIR světlo také zvýšit průtok krve mozkem a kognitivní funkce u lidí bez nežádoucích účinků. Světlo NIR může podporovat zdraví svalů a zlepšit přirozené procesy obnovy a hojení těla.

Co je to FOTOBIOMODULACE?

VŠECHNO TO ZAČÍNÁ V BUŇCE

Stavebním kamenem každé tkáně, orgánu a systému v těle je buňka. Pokud zlepšíme funkci buňečných procesů, dodáme zdraví a energii do celého těla.

Výzkum fotobiomodulace definuje tyto hlavní buněčné přínosy:

  1. Detoxifikace odpadů a volných radikálů
  2. Zvýšení cirkulace a přenosu živin
  3. Systémová redukce zánětu
  4. Zlepšení funkce mitochondrií (buněčné dýchání)

Fotobiomodulace je forma netepelné světelné terapie, která se zaměřuje na mitochondrie v buňkách, aby spustila kaskádu biochemických účinků. Mitochondrie jsou továrny na výrobu energie našich buněk. Tyto továrny často běží na nízký výkon kvůli bolesti, zánětu, chemickému stresu nebo jiným potlačujícím faktorům ovlivňujícím výrobu. Konkrétně vlnové délky červeného a infračerveného světla mezi 660 nm a 840 nm jsou buňkami snadno absorbovány a bylo prokázáno, že urychlují léčebnou kaskádu v těle prostřednictvím zvýšené produkce ATP (primární zdroj buněčného paliva). Výhody jsou rozsáhlé a zahrnují snížení oxidačního stresu, zlepšenou syntézu kolagenu, zlepšenou vaskularizaci a urychlení zánětlivého procesu.

Červené světlo a jeho pozitivní účinky

Buněčná ochrana
Kvalitnější spánek
Redukce zánětu
Rychlejší rekonvalescence
Podpora produkce kolagenu
Redukce bolestivých stavů
Redukce vrásek
Zvýšení energie
Pomoc při snižování nadváhy
Urychlení hojení ran
Čtyři vlnové délky a různé frekvence u fotobiomodulačních přístrojů

Proč jsou použity čtyři vlnové délky a různé frekvence u fotobiomodulačních přístrojů?

FLEX LED - LASEROVÉ HODINKY a FLEX LED - LŮŽKO účinně využívají několik druhů světla a frekvencí. Terapeutický efekt je pak komplexnější, působí hlouběji a účinněji na celý organismus. U FLEX LED - HELMY se cíleně využívá různé frekvence a intensity záření, specificky stanovených pro různá onemocnění.

Kvalita jednotlivých přístrojů

Všechny nabízené přístroje mají certifikáty kvality jak pro evropský tak i český trh.

Led diody v přístrojích firmy FLEX LED MEDIAL disponují vysokým výkonem a kvalitou:

Optický výkon a Světelný výkon (10 W/m2=1 mW/cm2).

Optický výkon je práce vykonaná světlem za jednotku času. 1 joule je práce vykonaná 1 wattem energie za 1 sekundu. Fyzicky hraje optická síla důležitou roli ve schopnosti pronikání světla a výstupní energetické schopnosti. Úzce tedy souvisí s výkonem a léčebným efektem.

Elektrický výkon (1 W=1000 mW).

Optický výkon a elektrický výkon jsou různé pojmy. Větší elektrický výkon neznamená silnější optický výkon. Normálně bude mít přeměna elektrické energie na optickou energii většinu spotřeby energie. Podle různých typů zařízení vyzařujících světlo (led nebo fluorescenční trubice, s čočkou nebo bez čočky, na blízko nebo na dálku) se míra fotoelektrické konverze velmi liší.

FLEX LED medical v přístrojích využívá: Malá LED s vysokou hustotou s čočkou. LED povrch má sférickou čočku, úhel rozptylu světla je ±15°, schopnost zaostření světla je mnohem silnější. Životnost LED 100 000 hodin. U FLEX LED - LŮŽKA – Intenzita záření 80-120 mW/cm2.

Světelná terapie je novým trendem v oblasti prevence , léčby a regenerace a má své kořeny v historii.

Naše produkty

FLEX LED - LASEROVÉ HODINKY

FLEX LED
- LASEROVÉ HODINKY

Laserové hodinky jsou inovativní zařízení 3 v 1, které využívá nejnovější poznatky výzkumu v oblasti nízkoúrovňové laserové terapie.

Více informací
FLEX LED - HELMA

FLEX LED
- HELMA

Helma s blízkým infračerveným světlem je wellness produkt,využívající princip fotobiomodulace infračerveným světlem (810 nm).

Více informací
FLEX LED - LŮŽKO

FLEX LED
- LŮŽKO

Unikátní světelná terapie – fotobiomodulace, pracuje se specifickým LED zářením. Toto záření dodává energii do  buněk, což vede ke snížení bolesti, zánětu a oxidačního stresu.

Více informací
FLEX LED - HYDROGEN INHALÁTOR

FLEX LED
- INHALÁTOR

Silný antioxidační, protizánětlivý a regenerační účinek celého těla. Studie ukázaly, že vodík může selektivně odstranit toxické volné radikály (hydroxylové radikály a dusitanové anionty) a ochránit užitečné volné radikály (superoxidové aniontů a peroxid vodíku ), potřebné pro lidské tělo k zachování dobré funkce buněk.

Více informací
Certifikace EAA
Certifikace FDA
Certifikace SGS
Certifikace ISO
Certifikace
©  Adalo Solutions s.r.o. | Všechna práva vyhrazena