Pozitivní účinky fotobiomodulace při regeneraci kostí dokládá systematický přehled

Pozitivní účinky fotobiomodulace při regeneraci kostí dokládá systematický přehled

Fotobiomodulační terapie pomocí nízkoúrovňového laseru ovlivňuje uvolňování několika růstových faktorů podílejících se na tvorbě epiteliálních buněk, fibroblastů, kolagenu a vaskulární proliferaci, kromě urychlení syntézy kostní matrix díky zvýšené vaskularizaci a nižší zánětlivé odpovědi s výrazným nárůstem osteocytů v ozařované kosti. S ohledem na vlastnosti, příznivé účinky a klinickou relevanci bylo cílem přehledu analyzovat odbornou literaturu týkající se použití fotobiomodulace v procesu opravy kostních defektů. V databázích PubMed/MEDLINE® a Web of Science bylo provedeno vyhledávání s kombinací deskriptorů nízkoúrovňová laserová terapie a kostní reparace do roku 2018. Literární rešerše identifikovala 254 odkazů v PubMed/MEDLINE a 204 na Web of Science. Analýza výzkumů ukázala články využívající fotobiomodulace na několika místech pokusů u subjektů, různé typy přidružených biomateriálů, stimulační účinky na buněčnou proliferaci, kromě variací v parametrech použití laserové terapie, zejména ve vztahu k vlnové délce a hustotě energie. Pouze čtyři články uváděly, že laser nezlepšil osteogenní vlastnosti biomateriálu. Lze tedy konstatovat, že fotobiomodulace má pozitivní fotobiostimulační účinky na regeneraci kosti, urychluje její proces bez ohledu na parametry a použití biomateriálů. Standardizace jeho použití je však stále nedokonalá a měla by být lépe prostudována, aby bylo možné správně aplikovat protokoly využití.

 

ESCUDERO, Jose Stalin Bayas; PEREZ, Maria Gabriela Benitez; DE OLIVEIRA ROSSO, Marcelie Priscila; BUCHAIM, Daniela Vieira; POMINI, Karina Torres et al. Photobiomodulation therapy (PBMT) in bone repair: A systematic review. Online. Injury. 2019, roč. 50, č. 11, s. 1853-1867. ISSN 00201383. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.injury.2019.09.031. [cit. 2024-01-25].

Upozornění: Zdůrazňujeme, že nemůžeme a nechceme slibovat léčebné účinky s využitím našich fotobiomodulačních produktů. Všechny zmíněné články a studie jsou založeny na zkušenostech získaných při praktické aplikaci. Nelze je však přenést na každou jednotlivou situaci. Přístroje jsou registrovány jako wellness zařízení, nikoli zdravotnický prostředek.

Certifikace EAA
Certifikace FDA
Certifikace SGS
Certifikace ISO
Certifikace
©  Adalo Solutions s.r.o. | Všechna práva vyhrazena