Fotobiomodulace v léčbě onemocnění covid‑19

Fotobiomodulace v léčbě onemocnění covid-19

Od roku 2021 naznačují odborné publikace příznivé účinky fotobiomodulace v následné léčbě u pacientů, kteří prodělali covid-19. Od prvního výskytu tohoto virového onemocnění charakterizovaného jako pandemie Světovou zdravotnickou organizací v březnu 2020 vědci z celého světa hledají způsoby, jak s touto nemocí bojovat. Mnoho případů komplikací vzniká z nedostatečných imunitních odpovědí v důsledku nízké imunity s intenzivním uvolňováním prozánětlivých cytokinů, které mohou poškodit strukturu orgánů, jako jsou plíce. Vznikla tak hypotéza, že fotobiomodulační terapie s použitím nízkoúrovňového laseru se může stát spojeneckým přístupem k pacientům s covid-19. Odborný systematický přehled z kterého čerpá tato zpráva zahrnoval celkem deset článků, které se zabývali nejenom účinkem fotobiomodulace u pacientů s covid-19. Mimo jiné tyto články zahrnovaly také dva reálné případy, které prokázaly, že fotobiomodulace zlepšila respirační indexy, radiologické nálezy a zánětlivé markery u pacientů se závažným onemocněním. Jedna série případů uváděla klinické zlepšení po přidání fotobiomodulační terapie u 14 akutních pacientů, rehabilitaci u 24 pacientů a jako preventivní léčbu u 70 osob. Další klinická studie hodnotila 30 pacientů s těžkým průběhem, kteří vyžadovali invazivní mechanickou ventilaci a ukázala, že se sice skupina pacientů s přidanou fotobiomodulační léčbou neliší od placebové skupiny, pokud jde o délku pobytu na jednotce intenzivní péče, ale zlepšuje funkci bráničních svalů a ventilaci a snižuje zánětlivé markery. Přehledový článek publikovaný v časopisu Life (Basel) v červnu 2021 tak jasně naznačil, že fotobiomodulace může mít pozitivní roli v léčbě covid-19.

DE MATOS, Brenda Thaynne Lima; BUCHAIM, Daniela Vieira; POMINI, Karina Torres; BARBALHO, Sandra Maria; GUIGUER, Elen Landgraf et al. Photobiomodulation Therapy as a Possible New Approach in COVID-19: A Systematic Review. Online. Life. 2021, roč. 11, č. 6. ISSN 2075-1729. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/life11060580. [cit. 2024-02-01].

Upozornění: Zdůrazňujeme, že nemůžeme a nechceme slibovat léčebné účinky s využitím našich fotobiomodulačních produktů. Všechny zmíněné články a studie jsou založeny na zkušenostech získaných při praktické aplikaci. Nelze je však přenést na každou jednotlivou situaci. Přístroje jsou registrovány jako wellness zařízení, nikoli zdravotnický prostředek.

Certifikace EAA
Certifikace FDA
Certifikace SGS
Certifikace ISO
Certifikace
©  Adalo Solutions s.r.o. | Všechna práva vyhrazena