Alzheimerova demence: Fotobiomodulace jako nová a slibná alternativa

Alzheimerova demence: Fotobiomodulace jako nová a slibná alternativa

S rostoucím stárnutím populace se Alzheimerova choroba stává jedním z nejvíce znepokojujících zdravotních stavů. Velké množství klinických studií a experimentů prokázalo, že fotobiomodulace měla pozitivní vliv na léčbu Alzeimerovy demence. Ozáření červeným a blízkým infračerveným světlem v nízké dávce může účinně snížit akumulaci amyloid – β plaků v centrálním nervovém systému a zmírnit příznaky této choroby. Studie čínských autorů publikovaná ve speciálním vydání o translační biofotonice v Journal of Physics D: Applied Physics předkládá parametry fotobiomodulace pro léčbu Alzeimerovy choroby studované na buňkách, zvířatech a v klinických studiích, stejně jako vztah mezi dávkou a účinkem léčby PBM pro AD a diskutuje mechanismy fotobiomodulace na buněčné úrovni. Autoři v závěru publikované práce zmiňují, že velký počet in vitro a in vivo modelových studií Alzheimerovy demence spolu s několika klinickými studiemi odhalil, že fotobiomodulace má nejenom velký potenciál pro léčbu Alzheimerovy choroby, rovněž je také neinvazivní a nemá žádné vedlejší účinky. Vztah mezi dávkou fotobiomodulace a účinkem při léčbě AD je ovšem ještě třeba prozkoumat a optimalizovat. Přesto fotobiomodulace poskytuje novou a slibnou alternativu léčby s výhodami vysoké bezpečnosti, nízkých nákladů a snadné implementace v klinických studiích.

 

ZHANG, Renlong; ZHOU, Ting; LIU, Liwei; OHULCHANSKYY, Tymish Y a QU, Junle. Dose–effect relationships for PBM in the treatment of Alzheimer’s disease. Online. Journal of Physics D: Applied Physics. 2021, roč. 54, č. 35. ISSN 0022-3727. Dostupné z: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ac0740. [cit. 2024-01-25].

Upozornění: Zdůrazňujeme, že nemůžeme a nechceme slibovat léčebné účinky s využitím našich fotobiomodulačních produktů. Všechny zmíněné články a studie jsou založeny na zkušenostech získaných při praktické aplikaci. Nelze je však přenést na každou jednotlivou situaci. Přístroje jsou registrovány jako wellness zařízení, nikoli zdravotnický prostředek.

Certifikace EAA
Certifikace FDA
Certifikace SGS
Certifikace ISO
Certifikace
©  Adalo Solutions s.r.o. | Všechna práva vyhrazena